Překryvný syndrom bronchiálního astmatu a CHOPN, diferenciální diagnostika obou nemocí

Konference: 2014 10. symposium a workshop molekulární patologie a histo(cyto)chemie

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Moderní patologie pro pneumologii

Číslo abstraktu: 40

Autoři: MUDr. Jaromír Zatloukal, Ph.D.

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) a bronchiální astma jsou zánětlivá onemocnění dýchacích cest spojená s bronchiální obstrukcí. Odlišují se od sebe anamnézou a klinickými projevy, reverzibilitou bronchiální obstrukce, mírou bronchiální hyperreaktivity, systémovými projevy a charakterem bronchiálního zánětu. Diferenciální diagnostika obou nemocí je proto založena na vyšetření plicních funkcí, provedení bronchomotorických testů, vyšetření krevních plynů a provedení CT plic s vysokým rozlišením. Vedle těchto klinických vyšetření může k odlišení obou nemocí významně pomoci provedení histologického vyšetření bronchiální sliznice a vyšetření buněčných profilů v bronchoalveolární tekutině, jejichž nálezy jsou pro každou z obou nemocí poměrně charakteristické.

Třebaže jsou chronická obstrukční plicní nemoc a bronchiální astma dvě odlišné choroby, u části pacientů s CHOPN a bronchiálním astmatem se objevují znaky obou nemocí. Takový stav označujeme jako překryvný (overlap) syndrom CHOPN a bronchiálního astmatu. Příkladem může být astma, u něhož došlo k rozvoji fixované bronchiální obstrukce, nebo naopak CHOPN s výraznou reverzibilitou obstrukce. Do určité míry se tomuto stavu blíží astma u kuřáků a některé fenotypy obtížně léčitelného astmatu. Výskyt překryvného syndromu CHOPN a bronchiálního astmatu se odhaduje mezi 20−40 % všech pacientů s CHOPN nebo astmatem. V diagnostice překryvného syndromu CHOPN a astmatu se vedle anamnézy a vyšetření plicních funkcí využívá hodnocení bronchiální hyperreaktivity, eozinofilie ve sputu, koncentrace vydechovaného oxidu dusnatého (FeNO ) nebo hladiny cirkulujícího IgE. Také v tomto případě může být přínosné histologické vyšetření bronchiální sliznice a vyšetření buněčného profilu bronchoalveolární tekutiny. Překryvný syndrom CHOPN a astmatu bývá spojen s vyšší četností exacerbací a rychlejší deklinací plicních funkcí, a tím ovlivňuje prognózu onemocnění.

Práce byla podpořena grantem IGA MZ ČR NT 11117-6.

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2014