Přesnost peroperační „frozen section“ pro stanovení optimální operační strategie u ovariálních tumorů

Konference: 2014 10. symposium a workshop molekulární patologie a histo(cyto)chemie

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Moderní patologie pro gynekologii

Číslo abstraktu: 29

Autoři: MUDr. Radim Marek; prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.; Prof. MUDr. Milan Kudela, CSc.; MUDr. Kateřina Horváthová (Sobková)

Cíl:

Vyhodnocení senzitivity a pozitivní prediktivní hodnoty peroperačního histologického vyšetření v detekci maligních, benigních a borderline tumorů ovaria.

Metodika:

Retrospektivní analýza peroperačního histologického vyšetření „frozen section“ u pacientek s ovariálními nádory, které podstoupily operační léčbu na porodnicko-gynekologické klinice FN UP Olomouc v letech 1/2009–2/2014 a srovnání s definitivní histologií a literárními údaji.

Závěr:

Frozen section má vysokou senzitivitu pro diagnostiku maligních tumorů a ve srovnání s jinými diagnostickými modalitami (klinické vyšetření, ultrazvukové vyšetření, vyšetření počítačovou tomografií, využití tumor-markerů CA 125). Frozen section je relativně spolehlivou metodou pro stanovení chirurgického managementu pacientek s adnexální masou.

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2014