Prevalence postmastektomického algického syndromu

Konference: 2008 XI. setkání Klubu mladých onkologů

Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR

Téma: Diagnostika karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 009

Autoři: MUDr. Alice Kurzová; Doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 13. 6. 2008