PREVENCE Z HLEDISKA DERMATOLOGA

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Téma: XVI. Nádory kůže a maligní melanom

Číslo abstraktu: XVI/355

Autoři: MUDr. Barbora Daňová

Maligní melanom patří mezi nejzhoubnější typ rakoviny. Vyskytuje se převážně u bíle rasy a to hlavně u fototypu I - keltský typ a fototypu II - skandinávský typ. U žluté a černé rasy je vzácný. Jeho incidence pořád stoupá. V roce 2015 bylo v ČR nově diagnostikovaných 2 500 maligních melanomů. Melanom je onemocnění, kterému lze prevencí předcházet. Cílem primární prevence je snížení incidence melanomu. Jeden z největších rizikových faktoru vzniku je nadměrná expozice UV záření a to hlavně UVB složce, dále pozitivní rodinná anamnéza, imunosuprese, syndrom dysplastických névů. Nejlepší způsob, jak zabránit melanomu, je chránit kůži před sluncem. Mladí lidé by si měli být vědomí, že solária mohou způsobit poškození kůže, které vede jednak k předčasnému stárnutí kůže, ale také k rakovině kůže. V prognóze onemocnění hraje velkou roli čas. Podmínkou pro včasné rozpoznání melanomu je pravidelné samovyšetření kožního povrchu pacientem a pravidelné kontroly u dermatologa vč. dermatoskopického vyšetření. Při nálezu podezřelého útvaru je nutná časná excize a histologické vyšetření. Cílem sekundární prevence je časná diagnostika melanomu v iniciálních stadiích, kdy je ještě nádor vyléčitelný.

Datum přednesení příspěvku: 29. 4. 2016