Primární rekonstrukce prsu u pacientek s karcinomem prsu.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: XVIII. Onkoplastická chirurgie karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 167

Autoři: prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc.; MUDr. Luboš Dražan; MUDr. Petr Hýža; MUDr. Ivan Justan; MUDr. Igor Stupka, Ph.D.; MUDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.; MUDr. Oldřich Coufal; doc. MUDr. Vuk Fait, CSc.; Doc.MUDr. Lenka Foretová , Ph.D.; doc. MUDr. Zdeněk Pačovský, CSc.

Historie těchto operací v naší republice sahá do 80 let minulého století, kdy prof. Bařinka, DrSc. prováděl subkutánní mas­tektomie u prsů s karcinomem do velikosti 1-2 cm. Subkutánní mastektomie znamená zachování kůže prsu a malé vrstvy podkoží, dále dvorec i bradavka. Dočasnou výplní prsu při primární rekonstrukci byly implantáty z polyetylenové střiže výroby Rico Veverská Bitýška a později jako deřnitivní náhradu stroma prsu byl užíván hydronový implantát. Implantáty z polyetylénové střiže měly výhodu lehkosti a měkkosti, jako nafouknutý balónek a nevýhodu prostupnosti vzduchu z protézy. Toto vedlo k její­mu následnému svrašťování. Tento typ implantátů musel být vyměněn z těchto důvodů do 3-6 měsíců od primární rekonstrukce za definitivní protézu. Teprve dlouhodobé sledování pacientek s hydrony prokázalo, že po mnoha letech od implantace původně měkký hydronový gel na povrchu inkrustuje vápníkem a tvrdne. Někdy docházelo až k usuraci žeber a pevnému spojení hydronu s okolní tkání. Podle našich zkušeností většina implantátů hydron musela být po 10 a více letech extirpována pro zánětlivé komplikace...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2008