Primitivní neuroektodermální nádory (PNET) dospělých pacientů.

Konference: 2007 3. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: 11. Pokroky v klinické diagnostice zhoubných nádorů

Číslo abstraktu: 052

Autoři: MUDr. Ondřej Kalita, Ph.D.; Doc. MUDr. Miroslav Vaverka, CSc.; prof. MUDr. Lumír Hrabálek, Ph.D.; J. Machač; M. Houdek; MUDr. Hana Švébišová, Ph.D.; RNDr. Radek Trojanec, Ph.D.; doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.

Primitivní neuroektodermální nádory tvoří podstatnou část dětských mozkových neoplazií. Ve vyšším věku se tyto nádory vyskytují raritně. Na malém vzorku pacientu se autoři snaží ukázat diagnostické možnosti, limity chirurgického řešení a onkologickou terapii PNET nádorů této věkové skupiny. Mimo již standardních zobrazovacích metod MRI a CT, lze využít PET/CT k zjištění vzdálených, extrakraniálních a extraspinálních metastáz. Role neurochirurga kolísá od požadavku na radikální resekce po prostou biopsii. Kromě klasického histologického a imunohistochemického vyšetření provádíme cytogenetické vyšetření, které ukazuje významnou prediktivní hodnotu. Pro dětské pacienty bylo vypracováno několik režimů chemoterapie, popř. radioterapie (použití radioterapie u dětí má svá omezení). U dospělých je radioterapie plně využitelná. Naopak s ohledem na menší odolnost dospělých vůči „high dose“ chemoterapii, nutná modifikace protokolů chemoterapie. Postup je také modifikován výsledky histologického (imunohistochemického) a cytogenetického vyšetření. Jednotný protokol léčby této diagnózy u dospělých nemocných však stále nebyl ustaven. K řešení je nutný individuální přístup při spolupráci neurochirurga, neuroradiologa, neuropatologa a neuroonkologa.

Datum přednesení příspěvku: 30. 11. 2007