Přínos fenotypizace plazmocytů v diagnostice mnohočetného myelomu a monoklonální gamapatie nejasného významu

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Mnohočetný myelom

Téma: Diagnostika

Číslo abstraktu: 1244

Autoři: Mgr. Lucie Říhová, PhD.; RNDr. Ivana Burešová; Renata Suská; prof. MUDr. Luděk Pour, Ph.D.; MUDr. Lenka Zahradová, Ph.D.; prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.; prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 29. 5. 2008