Přínos MR k diagnostice a chirurgickému řešení časného C50

Konference: 2007 12. ročník odborného sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: I. Diagnostika

Číslo abstraktu: 004

Autoři: MUDr. Jindřiška Mergancová; MUDr. Pavel Jandík, Ph.D.; MUDr. Hana Urminská-Klozová, Ph.D.; MUDr. Jitka Kohoutová; prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.; MUDr. Dimitar Hadži Nikolov, Ph.D.

MR prsu není skríningovým ani standardním vyšetřením ke stanovení diagnózy a léčebného postupu. Cílem naší přednášky není usilovat o to, aby se tak stalo, chceme jen poukázat na možnosti tohoto vyšetření a jeho užitečnost v záchytu časného karcinomu na vlastní kazuistice.

43-letá žena s negativní RA si sama vyhmatala rezistenci v HZQ pravého prsu. Klinicky rezistence 1 cm volně pohyblivá , vícečetné prominence žlazového parenchymu oboustranně . Dle mammografie a UZ bez ložiskových změn a lymfadenopatie. Na základě pohmatového nálezu doporučena MR , kde se v HZQ vlevo zobrazilo kulovité ložisko o prům.7 mm s maligním charakterem křivky opacifikace – strmý nárůst v časné fázi a pozvolným vymýváním. Doporučena exstirpace ložiska v celkové anestezii po označení vodičem – histologicky prokázán 6mm duktální karcinom in situ a v jeho blízkosti 3mm invazivní duktální karcinom. Provedli jsme partiální mastectomii – odstranění okolí původního nádoru a vyšetření sentinelové uzliny – vše histologicky a imunohistochemicky již bez nádorových změn.

Diskuze: chceme poukázat na několik nebezpečných bodů :
  1. – nízký věk pacientky – 43 let – nesplňuje kritéria skríningového vyšetření
  2. – negativní RA
  3. – je-li skríning bez klinického vyšetření – pouze mammografie a UZ - je tento nádor nezachytitelný
  4. – při punkční biopsii či vyšetření mammotomem nemusíme zachytit drobné ložisko invazivního vedle in situ karcinomu
  5. – zde jednoznačně pozitivní v záchytu malignity byla MR
  6. - ložisko bylo uloženo podkožně , takže bylo možno provést zobrazení , nalezení a odstranění sentinelové uzliny s orientací podle jizvy

Závěrem: MR je vyšetřením s vysokou senzitivitou. Specificitu blíže zhodnotí čas.Problémem nadále zůstává vysoká cena – indikace k vyšetření MR je obtížná, ale v případech, jaký zde prezentujeme, je přínosná pro lékaře, pacientku i celou společnost.

Datum přednesení příspěvku: 19. 1. 2007