Přínos předoperačně zavedeného epidurálního katetru u radikálních cystektomií.

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Uroonkologie

Číslo abstraktu: 045

Autoři: MUDr. Petr Jelínek, Ph.D.; MUDr. Jiřina Frgalová; MUDr. Štěpán Rusín; H. Buřilová

Předoperačně zavedený epidurální katetr patří od roku 2008 na našem pracovišti ke standardnímu anesteziologickému postupu v rámci péče o pacienta prodělávajícího radikální cystektomii. Přínos přichází v bezprostředním pooperačním období, kdy je využit k analgezii. Cílem je kvalitní analgezie na úrovni míšních kořenů s minimalizací nutnosti systémové aplikace opiátových analgetik, které vedou k útlumu expektorace a samoočišťovací funkce plicního epitelu. Důslednou analgezií operované oblasti usnadňuje respirační pohyby a vykašlávání. To je důležité s ohledem na velmi častou kuřáckou anamnézu pacientů s karcinomem močového měchýře.

Výhody epidurální analgezie:

  • kvalitní pooperační analgezie

  • blokáda sympatiku vedoucí k lepší perfuzi operované oblasti a časnějšímu nástupu peristaltiky

  • příznivý vliv na plicní funkce - časnější extubace, minimalizace bronchopneumonií

Vzhledem k délce výkonu od 6ti do 9ti hod ponecháváme pacienta s ohledem na jeho zdravotní stav v bezprostředním pooperačním období na podpůrné plicní ventilaci a podle stavu jej extubujeme během několika nejbližších hodin na ARO. Rozvoj respiračního infektu významně ovlivňuje délku nutného popoperačního zajištění dýchacích cest endotracheální kanylou a délku pooperační umělé ventilace a má jednoznačný vliv na reintubaci.

Od roku 2006 bylo v MOÚ provedeno 81 radikálních cystektomií, z toho 54 s využitím předoperačně zavedeného epidurálního katetru a 27 bez epidurálního katetru.

Ve skupině 27 pacientů bez EK došlo v 14 ti případech k výskytu respiračního infektu, který prodloužil dobu pooperační UPV o více než 24 hodin tj. 52% a v 8 případech byla nutná reintubace pro rozvoj respiračního infektu s nedostatečnou vlastní expektorační aktivitou pacienta.

Ve skupině 54 pacientů s předoperačně zavedeným EK - 8 pacientů přesáhlo délku 24 hodin zajištění dýchacích cest a UPV po operaci tj. 14%. Reintubace pro respirační infekt s nedostatečnou vlastní expektorační aktivitou byla nutná pouze 1x.

Z těchto výsledků je zřejmý přínos předoperačně zavedeného epidurálního katetru a jeho příznivý vliv na respirační funkce.

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2010