Příprava GFP-EL4 nádorového modelu pro analýzu interakcí nádoru s imunitním systémem

Konference: 2007 3. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 020p

Autoři: D. Větvička; O. Hovorka; K. Ulbrich; prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc.

Polymerní konjugáty na bázi N-(2-hydroxypropyl) methakryl-amidu (HPMA) nesoucí cytostatikum doxorubicin byly vyvinuty jako jeden ze systémů pro zlepšení terapeutického indexu a potlačení vedlejších úcinků konvenčních cytostatik. Testuje se celá řada těchto konjugátů lišcích se směrovací strukturou, sekvencí peptidových řetězců nesoucích cytostatikum a typem vazby léčiva. Snaha charakterizovat chování různých polymerních konjugátů přímo uvnitř nádoru a stanovit různé účinky těchto polymerních léčiv na buňky nádoru a na pro-zánětlivé imunokompetentní buňky je podmíněna přípravou stabilního transfekovaného nádorového modelu exprimujícího GFP, schopného růst v konvenčních myších. Podrobná analýza mikroprostredí nádoru behem léčby nám pomuže navrhnout novou generaci polymerních konjugátů, které budou nejen úcinnější, ale budou zároveň chránit a podporovat imunitní systém pacientů.


Práce na tomto projektu je podporována grantem GAAV A400200702.

Datum přednesení příspěvku: 28. 11. 2007