Příprava pacienta k vyšetření na PET/CT.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: VI. Zobrazovací metody v onkologii

Číslo abstraktu: 060(p243)

Autoři: M. Vilišová; M. Tomšová

Nová technologie PET/CT využívá spojení dvou vyšetření PET (pozitronová emisní tomografie) a CT (počítačová tomografie) v jednom přístroji. Kombinace PET a CT představuje jednu z nejmodernějších metod v diagnostickém zobrazení lidského těla. PET slouží k zobrazení funkčních a anatomických změn, CT k jejich přesné lokalizaci. PET/CT je významným přínosem nejen v onkologii, ale i v neurologii a kardiologii.
K získání kvalitních výsledků z vyšetření je třeba každého pacienta důkladně připravit, poskytnout mu všechny důležité informace, zajistit jeho bezpečnost vzhledem k riziku alergických reakcí na kontrastní látky.

Cíl
Seznámení odborné veřejnosti formou posteru s přípravou pacienta na vyšetření a s průběhem vyšetření.

Metoda
Seznámení s přípravou pacienta k vyšetření na PET/CT včetně obrazové dokumentace.

Výsledky
Rychlé, bezpečné a přesné vyšetření pacienta. Kvalitní obrazová dokumentace.

Závěr
Kvalitní provedení vyšetření metodou PET/CT závisí na přípravě a seznámení pacienta s vyšetřením, bezpečném a přesném provedení vyšetření, na dokonalém zvládnutí nové technologie a v neposlední řadě na ošetřovatelské péči o pacienta.

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2008