Příprava protinádorové vakcíny pro pacienty s mnohočetným myelomem na bázi dendritických buněk naložených monoklonálním imunoglobulinem podle podmínek správné výrobní praxe

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Experimentální hematologie

Číslo abstraktu: 1175

Autoři: Mgr. Darina Očadlíková; MUDr. Lenka Zahradová, Ph.D.; Mgr. Lucie Říhová, PhD.; Mgr. Jana Smejkalová, Ph.D.; prof. MUDr. Luděk Pour, Ph.D.; Petra Vidláková; Drahomíra Kyjovská; Jana Moravcová; Marcela Rycová; prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.; Prof. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D.; prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 30. 5. 2008