Příspěvek endosonografie k diagnostice GIST

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: Gastroenterologie – terapeutické výkony

Číslo abstraktu: 065

Autoři: MUDr. Ivo Novotný, CSc.

Gastrointestinální stromální nádory (GIST) jsou diagnostikovány nejčastěji zobrazovacími metodami: ultrazvuk, CT, endoskopie apod. Pokud nenabývají velikosti více centimetrů, také v závislosti na jejich lokalizaci nezpůsobují žádné symptomy a proto je jejich nález většinou nálezem náhodným, nejčastěji při endoskopickém vyšetření horního GITu pro jinou, nesouvisející, indikaci. Až nalezení prominence na stěně žaludku, jícnu nebo dvanáctníku kryté sliznicí normálního vzhledu vede gastroenterologa-endoskopistu k použití dalších dobrazovacích metod, nejčastěji endosonografie, která postaví správnou diagnózu s vysokou pravděpodobností. Pokud absence symptomatologie umožní zvětšení GISTu, dochází někdy k exulceraci sliznice na jeho povrchu a chronickému, subkautnímu nebo akutnímu krvácení, následně k endoskopickému vyšetření a po endosonografickém, USG a/nebo CT vyšetření k postavení správné diagnózy. Nicméně GISTy nezřídka expandují převážně extramurálně, nevedou k exulceraci sliznice a zejména lokalizace v žaludku umožní pak nárůst velikosti GIST do rozměrů 8 i více centimetrů, postupnému útlaků okolních orgánů a z toho vyplývajících symptomů. V tomto stadiu jsou GISTy již dobře zobrazitelné při abdominálním USG vyšetření, samozřejmě také na CT. Existuje však již nemalé riziko maligního zvratu a metastazování.

Při porovnání velikosti nádoru na počátku onkologického sledování souboru pacientů s GIST léčených v MOÚ (n1=38, průměrá velikost 8cm, rozmezí 22-260 mm) a souboru pacientů s vysocepravděpodobnou diagnózou GIST vyšetřených endosonograficky pro podezření na intramurální ložisko (n2=78, průměrná velikost 3 cm, rozmezí 8-88 mm), je zřejmá podstatně časnější diagnostika GIST při kombinaci gastroskopie a endosonografie.

Z těchto poznatků vyplývá zájem o časné rozpoznání GIST. Největší šanci na záchyt malých GISTů v horním GITu (jícen, žaludek, dvanácterník) mají gastroenterologové-endoskopisté. Za předpokladu pozorného endoskopického vyšetření odhalí i intramurální ložiska menší 1 cm. Pokud postupují správně a indikují endosonografické vyšetření je pravděpodobnost časného zachycení GIST vysoká.

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2011