PROBLEMATIKA ADEKVÁTNÍHO ŽILNÍHO PŘÍSTUPU U ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH

Konference: 2014 5. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Pararelní program - Paliativní seminář

Číslo abstraktu: 30

Autoři: MUDr. Viktor Maňásek

Zabezpečení adekvátního trvalého žilního vstupu je možností, jak usnadnit průběh střednědobé nebo dlouhodobé léčby pacientů s nádorovým onemocněním. Pro terapii trvající řádově měsíce a roky jsou prakticky využitelné tři základní typy cévních vstupů, a to implantabilní port, tunelizovaná centrální kanyla a periferně zavedený centrální žilní katetr (peripherally inserted central catheter, PICC). Neexistuje konkrétní doporučení pro výběr optimálního žilního vstupu. Každopádně jsme schopni definovat jisté faktory, které nás opravňují k výběru konkrétního druhu katetru, a to především s přihlédnutím k délce a druhu plánované terapie, charakteru maligního postižení, případně potenciálu více léčebných linií s výhledem dlouhodobé terapie. Předkládáme rozhodovací algoritmus, týkající se výběru portu nebo PICC v konkrétních situacích. Srovnáváme výhody i nevýhody obou druhů permanentních žilních vstupů, a to analýzou vlastního souboru pacientů. Na onkologickém oddělení nemocnice Nový Jičín bylo dosud zavedeno cca 500 trvalých žilních vstupů, z toho 280 PICC, a proto byla získána relevantní klinická data, usnadňující výběr daného typu katetru. PICC není rozhodně náhražkou za port, nicméně existují specifické situace, kdy pacient může profitovat ze zavedení PICC více. Konkrétní příklady jsou uvedeny v prezentaci.

e-mail: viktor.manasek@radioterapie.cz

Datum přednesení příspěvku: 24. 1. 2014