PROBLEMATIKA CHRONICKÝCH RAN V ONKOLOGII

Konference: 2014 5. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Pararelní program - Paliativní seminář

Číslo abstraktu: 33

Autoři: MUDr. Martina Žemličková; Naděžda Polincová

Nádorová onemocnění patří mezi nejčastější choroby naší doby. Jednou z četných komplikací těchto chorob jsou i metastatické projevy na kůži. Jejich růst má svůj specifický průběh doprovázený mnoha pro pacienta nepříznivými aspekty. Ohrožují pacienta nebezpečím masivní ztráty krve z narušených, bohatě vaskularizovaných metastatických uzlů a septickými komplikacemi z impetiginizovaných erodovaných ploch. Bývají silně bolestivé a komplikují pacientům poslední období jejich života často nesnesitelným zápachem. Paradoxně poslední problém zasahuje pacienty nejcitlivěji. Chtějí většinou poslední dny svého života trávit se svou rodinou a extrémní zápach rozpadajících se ran je pro všechny často nepřekonatelnou překážkou. Cílem naší péče o pacienty s metastatickými projevy karcinomů na kůži je úplně odstranit či zmenšit potíže pacienta, tedy vyčistit ránu a zmenšit tím nebezpečí septických komplikací, odstranit zápach rány a zmenšit bolestivost projevů. To vše vede ke zlepšení celkového životního komfortu pacienta v této životní situaci. Naše prezentace poskytuje informace o všech částech péče o tyto specifické druhy chronických ran: vyčištění rány, výběru speciálních druhů krytí, použití vhodných magistraliter extern, celkové antimikrobiální terapii zvolené cíleně na základě mikrobiologického vyšetření z ložisek a péči o okolí rány. Tyto postupy a důsledná spolupráce pacienta vede často k výrazné či úplné eliminaci zápachu a bolesti rány, ke snížení frekvence septických komplikací i rizika krvácivých projevů. Výsledný efekt naší péče zlepšuje psychický stav pacienta, umožňuje mu lépe a snadněji překonat období terapie onkologického onemocnění či důstojné a pokojné dožití života.

e-mail: mfriczem@seznam.cz

Datum přednesení příspěvku: 24. 1. 2014