Problematika diferenciální diagnostiky elevace CA 125 a CA 19-9 u ženy v perimenopauze – kazuistika.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: Zajímavé kazuistiky z onkologické praxe

Číslo abstraktu: 176

Autoři: MUDr. Lucie Mouková, Ph.D.; prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.; MUDr. Richard Feranec; MUDr. Rudolf Nenutil, CSc.; MUDr. Lenka Baldíková (Slámová); MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.

CA 125 je národový marker, jehož elevace se vyskytuje zejména u epiteliálních ovariálních znoubných tumorů, dále pak u karcinomů dělohy, některých karcinomů trávicího traktu, bronchogenních karcinomů a karcinomu prsu. Zvýšené hodnoty CA 125 byly popsány i u benigních nádorů v oblasti vaječníků a dělohy, u gravidních žen, taktéž i u pacientů léčených pro ledvinové selhání. Časté je nespecifické zvýšení u zánětlivých onemocnění a neonkologického postižení jater. Elevace hodnot CA 19-9 je typická zejména u malignit kolorekta, žaludku, pankreatu, žlučníku a žlučových cest. Hodnoty mohou býti zkresleny např. dekompenzovaným diabetes mellitus. Referenční meze pro CA 125 je do 35 kU/l, pro CA 19-9 do 40 kU/l.

Kazuistika

45-letá žena, od 5/2010 sledována v MOÚ pro nález volné tekutiny v malé pánvi dle vyšetření sektorového gynekologa neznámé etiologie. V té době pacientka vysadila dlouhodobě užívanou hormonální antikoncepci. Dle vstupních vyšetření přechodná elevace CA 19-9 se spontánní normalizací. V 7/2010 na UZ břicha stále popisována volná tekutina v pánvi, jinak nadále negativní nález. V 10/2010 výrazná elevace CA 125:136,3 kU/l, CA19-9:652 kU/l. V 11/2010 na základě gynekologického vyšetření provedena diagnostická laparoskopie, kde na levém ovariu diagnostikován na stopce blanitý váček s tuhým útvarem vzhledu zmlklého 1cm embrya odpovídajícímu velikosti 8 týdnu gravidity. Útvar byl laparoskopicky odstraněn, odsáta tekutina z pánve. V definitivním histologickém nálezu potvrzena patologem resorbující se odumřelá peritoneální gravidita. V 12/2010 kontrolní TUM v normě.

Zpětně nelze přesně posoudit období koncepce. Je vysoce pravděpodobné, že projevem těhotenství bylo až zvýšení CA 125. U perimenopauzální ženy může činit nejasný nález v oblasti adnex se současným zvýšením CA 125 diferenciálně diagnostické potíže. Z uvedené kauzistiky vyplývá, že musíme myslet nejen na onkologickou problematiku, ale i na možnost mimoděložního těhotenství u sexuálně aktivní ženy vyššího věku.

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2011