PROBLEMATIKA KARDIOTOXICITY V ONKOLOGII

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: nežádoucí účinky

Téma: XXIII. Nežádoucí účinky protinádorové léčby

Číslo abstraktu: 317

Autoři: MUDr. Josef Umlauf, Ph.D.; MUDr. Svatopluk Dobeš; MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.; MUDr. Miroslava Nekulová; MUDr. Jiří Novák

Kardiotoxicita je v současnosti nepříliš častá, ale potenciálně závažná komplikace cytostatické léčby. Je nutno si uvědomit, že léčba některými cytostatiky může vyvolat široké spektrum nežádoucích kardiálních účinků, může poškodit do té doby zdravé srdce nebo významně zhoršit průběh již přítomného srdečního onemocnění. V praxi se nejčastěji setkáváme se srdečním poškozením způsobeným antracykliny, trastuzumabem, cyklofosfamidem, taxany a fluorouracilem. Hlavní metodou ke sledování možných kardiotoxických účinků cytostatické léčby je EKG a echokardiografie. V klinické praxi má v poslední době význam zejména stanovení markerů poškození struktury myokardu, tj. zejména troponinů, a markerů poškození funkce myokardu, tj. natriuretických peptidů. Pokud dojde ke vzniku srdečního selhání, řídí se léčba platným doporučením odborné společnosti. Současné metody neumožňují identifikovat pacienty více ohrožené vznikem této komplikace. Testy pro odhalení takto ohrožených pacientů jsou ve vývoji.

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2014