Problematika kolorektálního karcinomu v České republice

Konference: 2006 XXX. Brněnské onkologické dny a XX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: Kolorektální karcinom

Číslo abstraktu: 111p

Autoři: V. Daňková

Česká republika se ve výskytu kolorektálního karcinomu řadí ve světových statistikách na první místo!
Příčina vzniku rakoviny tlustého střeva a konečníku není jasná. Některé formy mají dědičný podklad, u ostatních se předpokládá vliv nesprávné výživy a nedostatek vlákniny ve stravě.
KRCa má různé projevy -podle místa výskytu a pokročilosti onemocnění. K častým příznakům patří tenesmy, krev ve stolici nebo změny v rytmu stolice. Při včasné diagnóze a adekvátní terapii má toto onemocnění dobrou prognózu.
Pro odhalení časných stadií nám slouží testy na okultní krvácení ve stolici. Při pozitivitě tohoto testu je nutné doplnit kolposkopické vyšetření. V rámci předoperačního stagingu a zvolení správné léčebné strategie je kromě kolposkopie nutno doplnit, ultrazvukové vyšetření břicha, CT nebo magnetickou rezonanci a rtg plic k vyloučení generalizace onemocněni.
V případě rakoviny konečníku doplňujeme endosonografické vyšetření k stanovení rozsahu prorůstání nádoru do hloubky event.postižení okolních uzlin.
Základem léčby je chirurgické odstranění nádoru tračníku nebo rekta. Jedná se o výkony kurativní tj. radikální resekce s odstraněním celého nádoru a spádových lymfatických uzlin, nebo paliativní operace, kdy chirurgicky neodstranitelný nádor je ponechán a stomií nebo anastomózou se uvolní střevní pasáž. Podle stadia se po operaci tračníku zpravidla pokračuje adjuvantní chemoterapií. U nádorů rekta se užívá kombinovaná léčba (předoperační ozáření + operace + pooperační chemoterapie).
Prognóza závisí na stadiu choroby a chirurgické možnosti nádor odstranit. Pacienti po radikálním odstranění nádoru jsou sledováni nejméně po dobu 5 let. Příčinou smrti bývají lokální recidivy, metastázy a generalizace nádoru.

Datum přednesení příspěvku: 11. 5. 2006