Problematika neurochirurgického řešení tumoru mozku s farmakorezistentní epilepsií.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: zhoubné nádory mozku a CNS

Téma: XV. Neuroonkologie dospělých

Číslo abstraktu: 136

Autoři: MUDr. Jan Chrastina, Ph.D.; prof. MUDr. Zdeněk Novák, CSc.; Prof. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D., MBA; Doc. MUDr. Robert Kuba, Ph.D.; prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.; Prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.

Úvod
Mozkové tumory jsou známou příčinou farmakoresistentní epilepsie. Představují primární patologii u 10-30% nemocných operovaných v epileptochirugických programech pro medikamentozně refrakterní epilepsii [1]. Podobné údaje je možné vyhledat i v literárních sděleních, zabývajících se tematikou farmakoresistentní epilepsie u pediatrických nemocných [2]...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2008