Proč vznikají nedorozumění v komunikaci sestra pacient?

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Ostatní

Téma: XII. Psychoonkologie

Číslo abstraktu: 113

Autoři: PhDr. Marie Macková, Ph.D.

Úvod

Komunikace je základním prostředkem interakce mezi lidmi. Interakce je proces, ve kterém jsou dvě nebo více osob vzájemně sobě podnětem, navzájem na sebe reagují (Pokorná, 2006a). V sociálním styku jde především o vzájemné pochopení a porozumění (Křivohlavý, 1993). Komunikace, klasicky rozdělená na verbální a neverbální, se prakticky odehrává ústně, písemně, gesty, mimikou, neverbálním jednáním mezi dvěma a více lidmi (Křivohlavý, 1995)...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2008