PROGNOSIS OF RELAPSED CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA (CLL) AFTER COMBINED FLUDARABINE, CYCLOPHOSPHAMIDE AND RITUXIMAB (FCR) TREATMENT

Konference: 2011 16th Congres of the European Hematology Association – účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Publication Only

Číslo abstraktu: 1192

Autoři: MUDr. Anna Panovská; MUDr. Yvona Brychtová, Ph.D.; MvDr. Gabriela Vaňková; MvDr. Boris Tichý, Ph.D.; prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.; prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 12. 6. 2011