PROGNOSTIC SIGNIFICANCE OF MORPHOLOGICAL EVALUATION OF TUMOR CELLS IN MULTIPLE MYELOMA

Konference: 2010 15th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Mnohočetný myelom

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 1424

Autoři: MUDr. Mohammed Al Sahmani; Bc. Irena Trnavská; Monika Antošová; Libuše Antošová; J. Liasová; prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc.; Doc.MUDr. Luděk Pour, Ph.D.; Prof. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D.; MUDr. Lenka Zahradová, Ph.D.; MUDr. Alena Bulíková, Ph.D.; prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.; prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

Plný text abstraktu

Haematologica 2010; 95[suppl.2]:174, abs. 1424

Datum přednesení příspěvku: 13. 6. 2010