Prognostické faktory u ovariálního karcinomu – možnosti imunohistochemické detekce

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: V. Monitorování a predikce v onkologii

Číslo abstraktu: 031

Autoři: MUDr. Markéta Tomšová, Ph.D.; prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.; Prof. MUDr. Ivo Šteiner, CSc.; MUDr. Iva Sedláková, Ph.D.

Úvod
Karcinom ovária je šestým nejčastějším maligním onemocněním u žen na světě. Tento nádor je nejčastější příčinou smrti ze všech gynekologických maligních nádorů. Vysoká mortalita je zapříčiněna zejména tím, že tento nádor je často diagnostikován až v pokročilých stádiích (st. III, event. IV), neboť časná stádia jsou obvykle asymptomatická a neexistují efektivní skríningové metody. Průměrné 5-leté přežití je 40%, v pokročilých stádiích je to však pouhých 10-20%. Z hlediska prognózy mají zásadní význam stádium nádoru dle FIGO, velikost reziduálního tumoru, věk a celkový stav pacientky v době diagnózy, histologie tumoru a v případě časných stádií též stupeň diferenciace nádoru (grade).
V současné době je problém ovariálního karcinomu ve světové literatuře velmi diskutovaným tématem. Existuje velké množství studií, které přinášejí často rozporuplné údaje. Rozsáhle studovanou oblastí je zejména určení možných prognostických markerů, které by mohly predikovat další vývoj onemocnění a pomoci tak při volbě vhodné protinádorové terapie. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2007