Projekt Avastin tříleté zkušenosti s léčbou Avastinem v České republice.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: VIII. Biologická léčba nádorů

Číslo abstraktu: 073

Autoři: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.; RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.; Ing. Petr Brabec; RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D.; Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Souhrn
Projekt Avastin vznikl v roce 2005 pod záštitou České onkologické společnosti jako klinický registr pacientů s pokročilým kolorektálním karcinomem léčených Avastinem. Ke konci roku se podařilo s podporou všech zapojených center nasbírat data o 595 pacientech, z toho 531 uzavřených a plně validních. …

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2008