PROJEKT EDUKACE U HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ V MOÚ

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: V. Vzdělávání, kvalita a bezpečnost v onkologické praxi

Číslo abstraktu: 043

Autoři: Zuzana Sýkorová; PhDr. Jana Kocourková, MBA; Mgr. Věra Andrášková; Zuzana Jurišová; Mgr. Jana Křížová

Vzniku Projektu edukace u hospitalizovaných pacientův MOÚ předcházelo dotazníkové šetření v roce 2010, kterého se zúčastnilo 144 respondentů. Pacienti byli dotazováni na to, jakým způsobem byli informováni a edukováni v průběhu diagnostického a léčebného procesu. Zajímalo nás, kolik pacientů získalo in­formace od lékařů, sester nebo z internetu a jiných zdrojů. Z šetření vyplynulo, která témata pacienty nejvíce zajímají. Byly to tyto oblasti: výživa při podá­vání chemoterapie, péče o pokožku při ozařování, novinky v oblasti sociální péče. V roce 2011 vznikl plán projektu a byly vybrány členky realizačního týmu pod vedením PhDr J. Kocourkové. Členky týmu jsou specialistkami pro danou edukační oblast. Setkání s pacienty obsahuje vždy tematicky připravenou pre­zentaci a řízenou diskuzi s cílem umožnit pacientům položit dotazy a poskytnout odpovědi. Pacientům skupinové setkání umožňuje vyměnit si zkušenosti mezi sebou, sdělit si navzájem, jak se s diskutovanou problematikou vyrovnávali. Edukační činnost zahájily moderátorky v prosinci roku 2011. Do ledna roku 2012 bylo edukováno celkem 618 pacientů na 96 setkáních. Průměrně se účastnilo jednoho setkání 6-7 pacientů společně s jednou nebo dvěma moderátor­kami. Největší zájem byl o téma Výživa při podávání chemoterapie. Na závěr každého setkání jsme požádaly pacienty o zpětnou vazbu pomocí krátkého ano­nymního dotazníku. Prezentace shrnuje naše poznatky získané v průběhu projektu.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2013