Projekt Herceptin výsledky léčby karcinomu prsu Herceptinem v ČR.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: VIII. Biologická léčba nádorů

Číslo abstraktu: 078

Autoři: MUDr. Karel Cwiertka, Ph.D.; RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.; prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.; Ing. Petr Brabec; RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D.; Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Souhrn
Projekt Herceptin je klinický registr pacientek s HER2pozitivním karcinomem prsu léčených Herceptinem a je zaměřen zejména na sledování bezpečnosti a výsledků této biologické léčby. V současné době obsahuje N=786 validních záznamů o pacientkách léčených v adjuvanci (N=223) a v pokročilé fázi onemocnění (N=563). U pacientek s pokročilým onemocněním dosahuje medián přežití bez známek progrese 55,5 týdne a medián celkového přežití 117,7 týdne. U pacientek léčených Herceptinem v adjuvanci nebyl vzhledem k omezené době sledování medián přežití dosud dosažen. Nežádoucí účinky byly zaznamenány u 17,1% pacientek s pokročilým onemocněním a pouhých 2,2% pacientek léčených v adjuvanci. Projekt má strategický význam jako základna pro hodnocení výsledků a nákladové efektivity této terapie, v současné době není v ČR k dispozici alternativní zdroj takto rozsáhlých a kvalitních dat...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2008