Projekt sledování pádů pacientů.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Téma: I. Součinnost onkologů s pacienty

Číslo abstraktu: 010

Autoři: Hilda Vorlíčková; PhDr. Jana Kocourková, MBA; Ing. Eva Konečná; MUDr. Ing. Jiří Komínek

Zajištění bezpečné péče a bezpečného prostředí pro pacienty je hlavní prioritou našeho zařízení. K úspěšnému dosažení tohoto cíle je zapotřebí pomoc nemocnému při ochraně před nebezpečím pocházejícím od nemocného a zajistit rychlé hlášení mimořádných událostí, jejich efektivní šetření a smysluplné vyhodnocení.
Součástí základní ošetřovatelské péče je pomáhat pacientovi, aby se chránil před mechanickým poraněním, jakým je např. poranění v důsledku pádu.
Management mimořádných událostí je důležitou součástí programu kontinuálního zvyšování kvality a tento program je v oblasti řízené péče součástí managementu rizik. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2007