Projekt www.mojepacientka.cz

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Téma: Pacientské organizace

Číslo abstraktu: 146

Autoři: prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.; Doc. MUDr. Luboš Holubec (jr.), Ph.D., MBA; MUDr. Terezie Šamanová

Kvalita je jedním z tvrdých kritérií hodnocení úspěšnosti onkologické léčby. Generalizovaný karcinom prsu se zejména u starších nemocných stal chronickým a chronicky léčitelným onemocněním, kdy nemocné přežívají řadu let, mnohdy bez jakékoli újmy na možnosti vykonávat běžné denní činnosti při zachování kvality života. Projekt www.mojepacientka.cz je projekt sdílení zajímavých kazuistik u nemocných, u kterých se podařilo udržet generalizované onemocnění prsu dlouhodobě ve stabilizovaném stavu při zachování kvality života. Cílem projektu identifikovat tyto nemocné na průřezu všech typů onkologických pracovišť a dát pomocí příkladů návod k péči o tyto nemocné, kdy mnohdy méně terapeutické agresivity znamená více.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2010