PROLONGED SURVIVAL OF PATIENTS WITH PERIPHERAL T-CELL LYMPHOMA AFTER FIRST-LINE INTENSIVE SEQUENTIAL CHEMOTHERAPY WITH AUTOLOGOUS STEM CELL TRANSPLANTATION

Konference: 2008 13th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Publication only

Číslo abstraktu: 1385p

Autoři: MUDr. Vít Procházka, Ph.D.; doc. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.; prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.; MUDr. Jana Vondráková, Ph.D.; MUDr. Luděk Raida, Ph.D.; Marie Kučerová; prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.; Prof. RNDr. Mgr. Marie Jarošová, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 15. 6. 2008