Proteomika v biomedicíně

Konference: 2006 2. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Nádorová genomika a proteomika

Číslo abstraktu: 047

Autoři: H. Kovářová; H. Skalníková

Rychlý rozvoj řady klíčových technologií a metodologií v průběhu posledních 10 let je podkladem pro dynamický proteomický výzkum. Před mnoha proteomickými pracovišti leží nyní výzva k využití těchto moderních technologií k poznání komplexních biologických systému. Přednáška se zaměří zejména na biomedicínské aplikace proteomiky.

Datum přednesení příspěvku: 9. 12. 2006