Protilátky proti C1q složce komplementu (AntiC1q) v séru u pacientek s karcinomem prsu a autoimunitními tyreopatiemi.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: III. Nádorová imunologie

Číslo abstraktu: 034(p247)

Autoři: Doc. MUDr. Jan Jiskra, Ph.D.; MUDr. Marie Antošová; Mgr. Zdeněk Telička; MUDr. Jaroslava Barkmanová; Doc. MUDr. Zdenka Límanová, CSc.; MUDr. Eliška Potluková, Ph.D.

Úvod


U žen s karcinomem prsu (BCA) byla v minulosti opakovaně popsána zvýšená prevalence tyreoidálních protilátek (proti tyreoidální peroxidáze TPOAb a tyreoglobulinu TgAb), které jsou důležitým diagnostickým markerem autoimunitních tyreopa-tií (AIT) chronické lymfocytární tyreoiditidy (LT) a Gravesovy-Basedowovy (GB) choroby (Smyth et al. 1998, Gogas et al. 2001, Turken et al. 2003, Jiskra et al. 2007)...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2008