PROTONOVÁ RADIOTERAPIE V LÉČBĚ NÁDORŮ CNS – KLINICKÉ ZKUŠENOSTI

Konference: 2015 XXII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Radioterapie

Téma: Nádory mozku

Číslo abstraktu: 46

Autoři: MUDr. Štěpán Vinakurau; Doc. MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D.; MUDr. Pavel Vítek, PhD.; MUDr. Kateřina Dědečková; MUDr. Barbora Ondrová; MUDr. Alexandra Hlaváčová; Mgr. Šárka Slavíková; Mgr. Vladimír Vondráček

Abstrakt není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 17. 10. 2015