Proveditelnost fúze dat NOR a dat plátců zdravotní péče, její přínos a výstupy.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická informatika

Téma: XIV. Informační systémy v onkologii

Číslo abstraktu: 123

Autoři: Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.; Ing. Petr Brabec; RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D.; RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D.; Mgr. Petr Klika; MUDr. Pavel Andres, MBA

Úvod

Příspěvek shrnuje studii proveditelnosti, která byla v roce 2007 vypracována pro projekt „Fúze dat Národního onkologického registru a dat plátců zdravotní péče“. Projekt vstoupí v roce 2008 do fáze pilotních zkoušek. Cílem příspěvku je předložit plánovaný postup analýz k diskuzi odborné veřejnosti...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2008