První výsledky vyšetření HPV u pacientů s nádory mesopharyngu.

Konference: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádory hlavy a krku

Téma: 12. Nádory hlavy a krku

Číslo abstraktu: 101

Autoři: MUDr. Radek Pejčoch; MUDr. Zdeněk Mechl, CSc.; MUDr. Jana Bednářová, Ph.D.

   V souladu s posledními trendy v léčbě nádorů oropharyngu zavádíme do rutinního vyšetřovacího algoritmu vyšetření nádorů na HPV pozitivitu. V roce 2010 jsme vyšetřili pilotně 9 pacientů imunohistochemicky, bohužel s výhradně negativními výsledky. Od března 2011 jsme proto ve spolupráci v Odd. klin. mikrobiologie přešli na vyšetření průkazu HPV metodou PCR z nativních vzorků. Vyšetřili jsme celkem do konce roku 2011 17 pacientů, z nichž v 6 případech byl výsledek negativní, v 7 případech pozitivní a ve 4 se reakci nepodařilo zhodnotit. U všech pacientů jsme prozatím na základě těchto výsledků zásadně nemodifikovali léčebný postup.

   V současnosti lze vyšetření HPV považovat za vhodnou součást vyšetření pacientů s nádory oropharyngu, které předikuje prognosu pacienta a jeho odpověď na léčbu a do budoucna bude pravděpodobně ovlivňovat i volbu léčebného postupu.

Datum přednesení příspěvku: 21. 4. 2012