První zkušenosti s fungováním oddělení paliativní péče v rámci nemocnice/LDN

Konference: 2011 III. česko-slovenská konference paliativní medicíny

Téma: Paliativní péče v nemocnici a v LDN

Číslo abstraktu: 21

Autoři: MUDr. Eva Balnerová

Předneseno pod názvem: Stanice paliativní péče v nemocnici Jihlava

  Stanice paliativní péče o 15 lůžkách funguje v nemocnici Jihlava od 18.5.2011.

   Co předcházelo jejímu otevření? Paliativní péče v nemocnici je novým typem péče, kdy dostáváme hospicovou péči přímo do zdravotnického zařízení.

   V kraji Vysočina k tomu byly 2 důvody:

  1. chybí zde kamenný hospic,
  2. chybí návaznost péče na onkocentrum a nově vznikající iktové centrum.

   Naše zařízení jako první v republice úspěšně prošlo výběrovým řízením na Ministerstvu zdravotnictví v září 2010. Rekonstrukční práce na nové stanici trvaly od ledna do dubna 2011 a v květnu 2011 bylo nové oddělení otevřeno.

   Paliativní péče zahrnuje péči o nemocné, kde již byly vyčerpány možnosti léčit vlastní závažné onemocnění, ale léčba i péče jsou zaměřeny na zmírnění příznaků nemoci. Svým charakterem je interdisciplinární.

  Obsahuje přístup bio-psycho-sociálně-spirituální. Rozhodující je pojetí kvality života, a proto se na léčebném plánu podílí i pacient a jeho blízcí.

   O pacienty se stará tým, kde jsou zastoupeni lékaři s erudicí pro paliativní péči a léčbu bolesti, konzultanti v oboru psychologie, onkologie, výživy, tým zdravotních sester a ošetřovatelek, které prošly školením v hospicové péči, dále rehabilitační sestra, sociální pracovník a kněz.

   Pacienti jsou hospitalizováni převážně ve 2lůžkových pokojích, lůžka jsou oddělena zástěnou a vždy pro 2 pokoje je k dispozici sociální zázemí.

   Pro doprovázející je u každého lůžka pohodlné polohovací křeslo vhodné i k přenocování. Návštěvy na paliativní stanici jsou neomezené. 

  Paliativní péče se oproti péči nemocniční připlácí.

   Poplatek za lůžko a den je 300 Kč a zahrnuje:

  • nadstandardní vybavení pokoje
  • moderní polohovací lůžko s antidekubitní matrací
  • televizor
  • zázemí pro doprovázející s posezením a možností občerstvení
  • individuální výběr stravy pro pacienty
  • nutriční přípravky

   Za krátkou dobu provozu vidíme, že tato péče opravdu v našem regionu chyběla. Zájem o paliativní lůžka evidujeme z celého kraje Vysočina.

Datum přednesení příspěvku: 24. 11. 2011