První zkušenosti s intersticiální aplikací u karcinomu prsu přístrojem VariSource

Konference: 2006 11. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P024

Autoři: Dis. Pavla Gregorčíková; J. Fuksová

Abstrakt odborného sdělení není k dispozici

Datum přednesení příspěvku: 6. 1. 2006