PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY PROJEVŮ „ORGANICITY“ U ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH PACIENTŮ, ODBORNÁ PSYCHOLOGICKÁ PRÁCE S NEMOCNÝM A JEHO RODINOU

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Psychoonkologie

Téma: Postery - lékařská sekce

Číslo abstraktu: 165

Autoři: Mgr. Lucie Kryšková; PhDr. Marta Romaňáková, Ph.D.; Mgr. Veronika Šutorová

V naší psychologické praxi se stále častěji setkáváme s projevy v chování pacientů, které jsou iniciovány organickým poškozením centrální nervové soustavy. Jejich rozpoznání se mnohdy odvíjí od důkladného klinického screeningu, příp. screeningu pomocí testové baterie. Včasná detekce a zahájení intervence má pak významný dopad jak na efektivní zacílení lékařské péče, tak i na kvalitu vztahu a kooperaci mezi pacientem a lékařem. V neposlední řadě pak lze za účasti psychologického zásahu ovlivnit povahu interakcí v rámci rodiny pacienta, a zajistit tak optimální podpůrné prostředí, ovlivňující kvalitu života pacienta a jeho blízkých. Vhled do této problematiky představí náš poster.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014