Radikální chirurgická léčba karcinomu žlučníku.

Konference: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: 10. Nádory slinivky, jater a žlučových cest

Číslo abstraktu: 082

Autoři: Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.; Doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D.; as. MUDr. Alan Sutnar, Ph.D.

   Úvod

   Kritéria pro operabilitu nemocných s diagnózou karcinomu žlučníku se v poslední době jednoznačně mění ve prospěch radikálního chirurgického postupu,který je součástí multimodální léčby. Cílem přednášky je diskutovat současné trendy chirurgické léčby tohoto vysoce maligního onemocnění.

   Metoda

   102 nemocných s karcinomem žlučníku bylo léčeno na Chirurgické klinice FN v Plzni od 1.1.2000 do 1.2.2012. 62 nemocných (60,7 %) bylo symptomatických. Explorativní výkon byl proveden u 28 (45.2 %), paliativní u 7 (11,3 %) nemocných ve stadiu pT 3-4, N1, M 0-1. Cholecystektomie, doplněnou event. o klínovitou resekci lůžka žlučníku a lymfadenektomii hepatoduodenál- ního ligamenta jako radikální výkon byla provedena u 18 (29,0 %) nemocných ve stadiu pT 1-2, N 0-1, M 0. 1x (1.6 %) byla provedena hepatektomie a u 8 (12.9 %) nemocných jsme vzhledem k pokročilosti procesu postupovali konzervativně. 40 (39,2 %) nemocných mělo diagnostikováno karcinom žlučníku náhodně, většinou po laparoskopické cholecystektomii. Cholecystektomie jako radikální výkon byla provedena u 8 nemocných (20,0 %) ve stadiu pT 1a, N0, M0, paliativní u 5 nemocných (12,5 %) ve stadiu pT 3, N 1, M 0. Radikální reoperace – klínovitá resekce jater v oblasti lůžka žlučníku, nebo neanatomická resekce jater s lymfadenektomií byla provedena u 25 (62,5 %) nemocných ve stadiu pT1b – 2, N0-1, M0. U 2 (5,0 %) nemocných výkon skončil jen explorací.

   Výsledky

Po explorativních a paliativních výkonech přežívali nemocní nejdéle 7 měsíců. Z 18 nemocných operovaných primárně radikálně 8 nemocných zemřelo 12 – 18 měsíců po operaci na generalizaci základního onemocnění. Z 25 nemocných reoperovaných radikálně pro náhodně nalezený karcinom žlučníku po cholecystektomii přežívá 16 nemocných v intervalu 4 měsíců až 8 let.

   9 nemocných zemřelo v intervalu 9 měsíců až 4 roky po reoperaci.

   Závěr

   Radikální chirurgická léčba karcinomu žlučníku je dnes jedinou léčebnou možností u tohoto závažného onemocnění. Nemocní s karcinomem žlučníku ve stadiu pT1-2,N0,M0 mají největší šanci na dlouhodobější přežití.

Datum přednesení příspěvku: 20. 4. 2012