Radiologie v paliativní léčbě tumorů ledvin.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: XXII. Nádory ledvin

Číslo abstraktu: 190

Autoři: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc.; MUDr. Jaroslav Boudný, PhD; doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA; prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.; MUDr. Aleš Čermák, Ph.D.

Možnost paliativní léčby nádorů ledvin radiologickými metodami je dvojí. První, již několik desítek let používanou metodou je embolizaci či chemoembolizace tumorů ledvin cestou ledvinně tepny. V posledních letech se využívá především chemoembolizace. K chemoembolizaci cestou renální tepny přistupujeme u nemocných s výrazně prokrveným primárním či sekundárním nádorem. K výkonu indikujeme nemocné s recidivou tumoru a nebo s radikálně neřešitelným nádorem. Princip chemoembolizace spočívá v aplikaci suspenze embolizačního materiálu (v tomto případě nejčastěji Lipiodol Fluid – LF nebo Lipiodol Ultra Fluid – LUF) a cytostatika. LUF (André Guerbet, Francie) je směs iodizovaného ethyl esteru (60%) a glycerin esteru (40%) makového oleje. Do renální tepny byl Lipiodol poprvé podán v osmdesátých letech. Lipiodol má dva hlavní efekty – zpomaluje arteriální cirkulaci a je koncentrován v nádorové tkáni. Suspenze Lipiodolu + cytostatika se při selektivní chemoembolizaci dostává do kapilár a tumor zcela vyplní. Postupně cévní kanály zcela blokuje a působí tak ischémii embolizované části tkáně, tedy především maligních ložisek. Cytostatikum podané arteriální cestou je účinnější než systémová chemoterapie. Chemoembolizaci provádíme katétrem, zavedeným koaxiálně Seldingerovou technikou do větví arteria renalis. Cytostatikum se obvykle smíchá s Lipiodolem v poměru 1:2. Množství podaného Lipiodolu nemá v jednom sezení přesáhnout 30ml. Suspenzi se snažíme podávat až do plného nasycení nádorové tkáně. Výkon zakončíme embolizací tepny Spongostanem. Výkon není trvalý, uzavření tepen je jen dočasné a výkon lze opakovat. Vhodný interval je 3 – 12 týdnů.
Mezi možné komplikace patří bolesti na hrudi či pod mečovitým výběžkem, dechové potíže, zhoršení jaterních testů, vznik abscesu, hematomu, plicní embolie a krev v moči. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2007