Radioterapie nádorů močového měchýře.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: XXIII. Nádory močového měchýře

Číslo abstraktu: 205

Autoři: MUDr. Irena Čoupková; prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.; MUDr. Petr Čoupek; MUDr. Denis Princ; MUDr. Jana Gombošová

Standardní terapií invazivního karcinomu močového měchýře je radikální cystektomie. Kurativní radioterapie je indikována u pacientů se závažnějšími interkurentními chorobami, které jsou kontraindikací radikálního chirurgického výkonu, a u nemocných odmítajících operaci. U pacientů v dobrém klinickém stavu je možno během kurativní radioterapie podat konkomitantně chemoterapii. Pětileté přežívání u konkomitantní chemoradioterapie se udává až v 55-65%, není však dosaženo úrovně lokální kontroly po radikální cystektomii (lokální kontrola až v 90%). Nevýhodou radioterapie je relativně vysoká incidence akutních i chronických komplikací, výhodou je zachování funkce močového měchýře.
Pooperační radioterapie je indikována po parciální resekci tumoru, při rozsahu nádoru pT4 a při postižení regionálních lymfatických uzlin.
Paliativní radioterapie má za cíl zmírnění symptomů včetně ovlivnění hematurie. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2007