RADIOTERAPIE V INDIKACI MALIGNÍHO MELANOMU: SYSTÉMOVÉ EFEKTY RADIOTERAPIE A JEJÍ KOMBINACE S IMUNOTERAPIÍ

Konference: 2015 XXII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Radioterapie

Téma: Nádory kůže

Číslo abstraktu: 39

Autoři: doc. MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.

Abstrakt není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 16. 10. 2015