RAPE pohledem perioperační sestry.

Konference: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: 15. Uroonkologie

Číslo abstraktu: 134

Autoři: Bc. Radka Navrátilová; Helena Stejskalová; Zdeňka Zaviačičová

   Ca prostaty je agresivní onemocnění, které postihuje muže po 60. roce věku. Ve srovnání s ostatními tumory probíhá pomaleji a v poslední době se stále častěji diagnostikuje v počátečních stadiích – vyšetřuje se prostatický specifický antigen PSA.

   Jednou z hlavních metod léčení je RAPE nebo kurativní radioterapie.

   RAPE – je asi 3 hodinový výkon v CA. Jedná se o kompletní odstranění prostaty, semenných váčků a tumoru. Při výkonu nedochází k porušení pouzdra prostaty a rozsevu tumoru. Prostata se odstraňuje i s proximální uretrou, kterou prostata obklopuje. Po odstranění se provádí anastomóza hrdla moč. měchýře s pahýlem uretry. Tam, kde předpokládáme mikrometastázy, odstraňujeme i pánevní lymfatické uzliny za použití Gamasondy.

   Na začátku výkonu zavádíme sterilně katetr. Katetr zůstává 3 týdny po výkonu, aby nedošlo k prosakování moči nebo striktuře uretry.

   V našem ústavu provádíme RAPE z Phannenstielova řezu nebo dolní laparotomie – retropubická prostatektomie. Dokonalý přehled operačního pole umožňuje da Vinci – robotická operace.

   Při standardním průběhu operace a pooperačního stavu je pacient propuštěn 6. – 8. den po operaci.

Komplikace můžeme rozdělit na obecné, které mohou nastat u všech operačních výkonů – krvácení, hnisání a specifické pro výkon – močová inkontinence, ztráta erekce, ztráta ejakulace. Močová inkontinence obvykle vymizí 3 – 6 měsíců po operaci. Lze provést i implantaci umělého svěrače moči.

   Pokud nedojde k žádnému druhu komplikací pacient není omezen v obvyklém způsobu života, je pouze celoživotně dispenzarizován. Hladina PSA v krvi by měla trvale setrvat na nulových hodnotách.

   V našem ústavu bylo v loňském roce odoperováno 65 RAPE.

Přednáška je doplněna fotodokumentací.

Datum přednesení příspěvku: 20. 4. 2012