Regionální metastázy karcinomů dutiny ústní.

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádory hlavy a krku

Téma: Moderní trendy v radioterapii

Číslo abstraktu: 058

Autoři: doc. MUDr. Oliver Bulik, Ph.D.

Abstrakt není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2010