Regulatory T Cells Predicts Progression in Previously Untreated Myeloma Patients and Treatment by Cyclophosphamide, Thalidomide Plus Dexamethasone Reduces Regulatory T Cells

Konference: 2011 53rd ASH Annual Meeting – účast ČR

Kategorie: Mnohočetný myelom

Téma: 651. Myeloma - Biology and Pathophysiology, excluding Therapy: Poster II

Číslo abstraktu: 2870

Autoři: Mgr. Karthick Raja Muthu Raja; Mgr. Lucie Říhová, PhD.; Bc. Petra Májková (Kaisarová); MvDr. Jana Bartoňová; prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 11. 12. 2011