Rehabilitace ramene pacientek s karcinomem prsu.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: XI. Rehabilitační péče v onkochirurgii a onkologii

Číslo abstraktu: 107

Autoři: Hana Vickery

Chirurgický výkon a radioterapie mohou vést k podstatnému postižení měkkých tkání, zkrácení přidružených struktur a omezení hybnosti v ramenním kloubu. Zahájení rehabilitace je proto indikováno co možná nejdříve po operačním výkonu. Začíná se a cvičí dle ordinace lékaře a dle stavu pacienta, ne přes bolest. Tah nevadí.


Cíl léčebné rehabilitace je:

 • snaha o dosažení funkčního nebolestivého ramenního kloubu

 • prevence svalové dysbalance v oblasti pletence ramenního

 • zamezení fixace nesprávných pohybových stereotypů

 • obnovení volné pohyblivosti hrudníku a správný stereotyp dýchání

 • prevence a terapie lymfedému


Před chirurgickým výkonem je třeba :

 • znát anamnestické údaje o postižení ramenního kloubu

 • vyšetřit výchozí rozsahy hybnosti

 • posoudit svalstvo scapulohumerálního komplexu a pletence ramenního z hlediska atrofie, zkrácení a oslabení


Rehabilitační plán pro pacientky s normální funkcí ramenního kloubu a předoperační radiací zahrnuje instruktáž cvičení k udržení stávajících rozsahů hybnosti. Soustava cviků by měla být prováděna 3-5x denně kratší dobu po dobu 6-ti měsíců, 1x denně po dobu 1-2 let po radiaci.


Rehabilitace po operaci:
1 den po operaci je pacient instruován o denních činnostech. Cvičení začíná dle ordinace lékaře a závisí od velikosti chirurgického výkonu. Po operaci je nutno cvičit pod vedením fyzioterapeuta, nejdříve v poloze vleže na břiše a v odlehčení, později s pomocí druhé paže (nebo s pomocí cvičební tyčky).


Cvičí se dle stavu pacienta, ne přes bolest, tah nevadí. Pacient po operaci obdrží trojcípý šátek, aby HK byla v odlehčení (aspoň 3 týdny). Je důležité polohování HK na lůžku ve zvýšené poloze, HK je podložena klínem.

Od 1. dne je vhodné začít s prováděním cviku tzv. „stisknutí ruky“, kdy má pacient v dlani měkký smotek obvazu a provádí stisk v dlani, současně elevuje abdukovanou paži, dokud v ní nepocítí tlak a tíhu. Tento cvik podporuje lymfatickou drenáž a snižuje pooperační otoky.


Dále je nezbytné izometrické posilování oslabených svalových struktur, zde především svalstvo manžety rotátorů, cvičení v diagonále, necvičí se odporová cvičení a není vhodné cvičení se zátěží. Je důležitá péče o jizvu a návrat pacientky do funkčních denních aktivit.


Shrnutí:
Základní cíle rehabilitace jsou:

 • udržení maximálního možného rozsahu hybnosti v oblasti ramenního kloubu

 • odstranění, eventuálně zmírnění bolesti a dosažení psychické pohody

 • centrace ramenního kloubu a zajištění svalové balance

 • zlepšení postury těla

 • poskytnutí podpory, edukace a návrat k maximální soběstačnosti, sociálním a odpočinkovým aktivitám


Použitá literatura
Olga Trávníčková-Kittlerová, V. Hradil, J. Vacek Rehabilitace pacientů s onkologickou diagnózou, Triton s.r.o. Praha 2004

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2008