Rehabilitace v onkologii.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: XI. Rehabilitační péče v onkochirurgii a onkologii

Číslo abstraktu: 104

Autoři: MUDr. Jana Chudíková

Úvod

Donedávna nebyli pacienti s onkologickou diagnózou považováni za vhodné kandidáty pro rehabilitační léčbu. Příčinou byla nedostatečná informovanost o principech rehabilitace u onkologických pacientů, jejich možnostech, využití a efektu léčby. Pacienti s onkologickou diagnózou mají v dnešní době díky větší dostupnosti vyšetřovacích metod, přesnější a časnější diagnostice, širokému spektru onkologické terapie a rozsáhlým preventivním programům vyšší procento na přežití. U těchto pacientů tak narůstá i význam komplexní rehabilitační péče. Jejím cílem je udržení maximálně možné kvality života, soběstačnosti, samostatnosti a návrat do normálního života či do zaměstnání s minimálním pracovním omezením. Rehabilitační léčba by měla být zahájena bezprostředně po stanovení diagnózy a měla by pokračovat po celou dobu léčby až do zotavení a stabilizace stavu...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2008