REHABILITACE V TERAPII LYMFEDÉMU

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: XXIV. Paliativní a podpůrná léčba

Číslo abstraktu: 252

Autoři: Dis. Petra Venerová

Prevence začíná první den po operaci u lůžka pacienta, a to edukací pacienta o režimových opatřeních a cévní gymnastikou. Dle ordinace lékaře, ale převážně pátý den po operaci, se začíná s rehabilitačním cvičením, na které pacient dochází denně po dobu hospitalizace. Po propuštění z nemocnice je pacient objed­nán k lymfologovi, který naordinuje další rehabilitaci. Terapie lymfedému: manuální lymfodrenáž, přístrojová lymfodrenáž, kompresivní bandáž, cvičení, lymfotejping. Lymfoterapeut naučí každého pacienta uvolnění regionálních mízních uzlin a v průběhu léčby kontroluje, zda pacient provádí uvolňování správně. Důležité je znát také kontraindikace lymfodrenáží, možné komplikace lymfedému a důsledné dodržování režimových opatření. S manuální a přístrojovou lymfodrenáží začínají pacienti nejdříve tři měsíce po skončení léčby. Veškerá léčba probíhá ve spolupráci s lékařem - lymfologem.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2013