Rekonstrukční operace prsů

Konference: 2008 13. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii a 3.ročník pro NLZP

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Nelékařská sekce

Číslo abstraktu: 049

Autoři: Doc.MUDr. Luboš Dražan, Ph.D.

Předneseno pod bázvem Rekonstrukční výkony prsu
Přehledová přednáška o podílu plastické chirurgie v péči o pacientku s karcinomem prsu a je určena po zdravotní pracovníky, kteří jsou v kontaktu s pacientkami v období stanovení diagnózy a provádění resekčního výkonu. Informace o možnostech budoucí rekonstrukce mohou pacientkám pomoci překonat obtížné období mastektomie spojené se ztrátou celistvosti a základní symetrie hrudníku.

V přednášce se vysvětlí důvody pro okamžitou i odloženou rekonstrukci a za jak dlouho od mastektomie se operace provádí. Probírají se základní metody rekonstrukcí, délka a časování rekonstrukcí včetně délky případné pracovní neschopnosti a omezení vyplývající z rekonstrukce. Popisují se ideální kandidátky a naopak pacientky nevhodné k rekonstrukčnímu výkonu. Dává se informace o celostátní organizaci center provádějících tyto operace.

Datum přednesení příspěvku: 18. 1. 2008