Reovírus ako protinádorový liek?

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Ostatní

Téma: XXX. Experimentální onkoterapie

Číslo abstraktu: 249

Autoři: Katarína Figová; MVDr. Jan Hraběta; E. Sobotková; MUDr. Milada Dušková; prof. MUDr. Vladimír Vonka, DrSc.; prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc.

Jednou z foriem génovej liečby nádorov sú onkolytické vírusy – vírusy, ktoré sa selektívne replikujú v nádorových bunkách a tým ich likvidují. Za ostatných 20 rokov výskumu bolo identifikovaných viacero vírusov s onkolytickou aktivitou. Niektoré prirodzene sa vyskytujúce vírusy, napr. vírus vezikulárnej somatitídy, herpes simplex vírus, Newcastle desease virus a reovírus prednostne infikujú a usmrcujú transformované bunky (Norman and Lee, 2000; Stojdl et al., 2000; Sinkovics and Horvath, 2000; Farassati et al., 2001). Atenuovaný kmeň vírusu osýpiek Edmonston-B pôvodne pripravený pre použitie ako živá vírusová vakcína, má potenciálne onkolytické využitie (Grote et al., 2001). Špecifické génové modifikácie na adenovírusoch, influenza vírusoch a herpes vírusoch pomohli do týchto vírusov vniesť selektívnu onkolytickú aktivitu a znížiť alebo úplne eliminovať ich patogenitu (Martuza, 2000; Bergmann et al., 2001; Dobbelstein, 2004). Výsledky narastajúceho počtu štúdií s takto pripravenými vírusmi dokazujú, že môžu nielen efektívne a selektívne ničiť transformované bunkové línie, ale taktiež nesú protitumorové vlastnosti in vivo. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2007