Resekční okraje u konzervativních výkonů na prsu

Konference: 2014 10. symposium a workshop molekulární patologie a histo(cyto)chemie

Téma: Moderní patologie pro onkologii

Číslo abstraktu: 03

Autoři: Doc. MUDr. Jiří Gatěk, Ph.D.; Doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.; Petr Vážan

Výsledky randomizovaných studií prokázaly, že konzervativní výkony pro časný karcinom prsu s následnou radiací jsou bezpečnou alternativou mastektomie. Původní studie se však detailně nezabývaly rozsahem resekčního lemu, ale pouze se omezily na doporučení odstranit nádor, který je lemován normální tkání prsu. Pouze studie NSAB P B-06 požadovala mikroskopicky negativní okraje, což znamenalo, aby se nádorové buňky nedotýkaly inkoustu na povrchu resekátu. Větší rozsah resekčního lemu snižuje riziko vzniku lokálních recidiv, avšak zhoršuje výsledný kosmetický efekt. Navzdory dlouhodobému využívání konzervativních výkonů v chirurgii prsu neexistuje definice bezpečného rozsahu resekčního lemu. Následné studie pouze prokázaly, že pozitivní resekční linie zvyšuje až dvakrát vznik lokálních recidiv. Výsledkem je obecná shoda, že pozitivní resekční linie je indikací k reoperaci. Kontroverzní stále zůstává bezpečný rozsah resekčního lemu, což vede k různému procentu reoperací, se zvyšováním ekonomické náročnosti a zhoršování kosmetického výsledku výkonu. Navazující studie zaměřené na rozsah resekčního lemu však neprokázaly jednoznačnou výhodu vyplývající z narůstající šíře lemu. Narůstající kvalita adjuvantní radioa chemoterapie se podílí na dalším snižování rizika vzniku lokální terapie, takže současná mezioborová doporučení expertních skupin považují resekci s linií řezu, která neprochází nádorem, za dostatečnou.

 

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014